Промяна
Икономика

Пореден опит за въвеждане на системата „бонус-малус“ по „Гражданска отговорност“

Наредбата за система „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ е включена в програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2023 г., става ясно от сайта на КФН.

Това е поредният опит комисията да обсъди и приеме наредбата. През миналата година в програмата на КФН беше заложено Наредбата за системата „бонус-малус“ да бъде готова до края на 2022 г.

, но това не се случи.

Системата „бонус-малус“ предвижда водачите с повече нарушения да плащат по-високи цени на „Гражданска отговорност“, а изрядните – да получават отстъпки.

Сега в програмата е записано, че наредбата урежда единните изисквания за коригиране на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“  в зависимост от поведението на водача на моторно превозно средство при движение по пътищата и/или причинените щети, както и реда и условията за тяхното прилагане.

Сега в програмата не е предвиден точен срок за приемането на наредбата, но е записано, че проектът ще се обсъжда от КФН 3 месеца след обнародване на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, а се предвижда да бъде приет 5 месеца след обнародване на промените.

Същите срокове са заложени и за промени в Наредбата за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. С промените се цели да се уредят условията и реда за издаване на сертификат „Зелена карта“ и редът за отчитане на застраховките.

В програмата е заложено и приемане на нова Методика за определяне размера на обезщетенията на пострадало лице, в следствие на телесно увреждане и при смърт.

Още Новини

Back to top button