Промяна
Икономика

Евростат с оптимистични данни за България: Нареди ни на второ място по този показател в ЕС

Почасовите разходи за труд през тримесечието юли – септември са се повишили с 5,3 на сто в еврозоната и с 5,7 на сто в целия ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват най-новите данни на Евростат.

Тези разходи условно са разделени на две части – разходи за възнаграждения (получавани от трудещия се – бел. ред.) и съпътстващи разходи, като такива за социални и здравни осигуровки, плащани от работодателя.

В еврозоната възнагражденията за отработен час са се увеличили с 5,3 на сто, докато компонентът за съпътстващи разходи е нараснал с 5,1 на сто през третото тримесечие на 2023 г.

в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

В ЕС почасовите надници и заплати са се увеличили с 5,8 на сто, а компонентът извън заплатите с 5,4 на сто през третото тримесечие на 2023 г.

Изменения по страни

През третото тримесечие на 2023 г. на годишна база най-високите увеличения на разходите за почасово възнаграждение са регистрирани в Хърватия ( 16,2 на сто), България ( 15,8 на сто), Унгария ( 15,4 на сто) и Румъния ( 15,1 на сто). Още четири страни членки на ЕС отбелязаха увеличение с над 10 на сто, а именно: Латвия ( 12,4 на сто), Полша ( 12,2 на сто), Литва ( 11,2 на сто) и Естония ( 11,0 на сто).

Разходи за възнаграждения

В ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високо годишно увеличение на разходите за почасово възнаграждение, са в сектор „Доставяне на електричество, газ, пара и климатизация“ ( 7,3 на сто) и „Административни и спомагателни дейности “ ( 7,1 на сто). Най-ниско годишно увеличение е отчетено в при „Операции с недвижими имоти“ ( 2,6 на сто).

Съпътстващи възнагражденията разходи

Икономическите дейности с най-голям годишен ръст в несвързания със заплатите компонент са в секторите „Добивна промишленост“ ( 9,5 на сто) и „Строителство“ ( 8,7 на сто). Най-ниско годишно увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ ( 2,2 на сто).

Още Новини

Back to top button