Промяна
Икономика

Ужас, цената на олиото отново скача – страшно ще е

Временните мерки за ограничаване на вноса на зърнени и маслодайни култури от Украйна ще доведат до фалит на преработвателни фирми в България. Това е становището на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.

„Предвид наложените тази седмица от правителството на България ограничения за внос на слънчоглед от Украйна и обсъжданите с ЕК на циклични превантивни мерки в рамките на ЕС, опасенията ни са че без национална позиция по отношение на всички засегнати сектори от икономиката може да се постигнат нежелани и силно негативни последствия за нашия сектор“, заяви Яни Янев, председател на Сдружението, цитиран от „Труд“.

Преработвателната индустрия не може да осигури необходимия слънчоглед само от българския пазар и следващите от това икономически последствия са намаляване на генерирания БВП от сектора, затваряне на предприятия, работа на намален капацитет, намаляване на наетия персонал и др.

При прилагане на тези ограничителни мерки за по-дълъг период сме изложени на сериозен риск от спиране на производството и неизпълнение на търговски договори, поради липса на суровина и невъзможност за планиране в стандартния за индустрията 3-месечен период за осигуряване на продукция, обясни Янев.

Според него, ситуацията ще доведе и до хроничен недостиг на слънчогледово олио за вътрешното потребление, вследствие на невъзможността на производителите да работят при недостиг на слънчоглед и, съответно – покачване на цените за крайните потребители, както и до нов ръст на инфлацията.

Забраната за внос на слънчоглед ще пренасочи украинския слънчоглед към западноевропейските страни и България ще загуби традиционни експортни пазари там, а производството на българските преработватели ще отиде в трети страни, които са ценово най-чувствителни.

С цел защита на индустрията и избягване на тези крайно нежелани последствия, считаме че въведените ограничения са недопустими, посочват от браншовата организация. Предлагаме в рамките на разрешеното транзитно преминаване на слънчоглед за износ да се допуска и преработка при пълна отговорност, отчетност и текущ контрол на преработвателните предприятия за износ на 100% от произведените с украински слънчоглед продукти, заявяват от бранша.

Сдружението и неговите членове са готови за незабавно участие в работна група с представители на държавната администрация за изработване на правила за това, които да влязат в позицията на страната при преговорите с ЕК за индивидуалните превантивни мерки валидни за България.

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България е една от първите учредени браншови организации в страната и е единствената национално представителна организация на преработвателите в сектора. В бранша оперират над 100 малки, средни и големи преработвателни предприятия, с над 10 000 души персонал, и приходи за 2022 година от над 7 млрд. лева.

Фирмите са инвестирали стотици милиони левове в преработвателния капацитет на страната и вследствие на това България сега е най-големият износител на слънчогледово олио, шрот и белен слънчоглед в ЕС.

Предвид на станалото вече недостатъчно вътрешно производство на слънчоглед, за голяма част от тази преработка се разчита на външен внос, който в последните две години е от Украйна и други страни. Също така, следва да се отбележи, че вътрешното производство на слънчогледови преработени продукти осем пъти превишава вътрешното потребление, така че този преработвателен бранш е силно експортно ориентиран и един от най-големите и надеждни генератори на БВП и данъчни приходи за България.

Дейността на преработвателите от индустрията е с традиционни пазари за износ на сурови слънчогледови масла в Индия, Южна Африка и др.; за износ на слънчогледов шрот – в Китай, Израел, Мароко и др.; а за износна белен слънчоглед – в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания и др.

Заради временните мерки за ограничаване на вноса на зърна и маслодайни култури от Украйна, част от тези пазари могат да бъдат загубени от България, се казва още в позицията на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти.

Още Новини

Back to top button