Промяна
Икономика

Пенсионерите ще ликуват след тази новина

Правителството предлага повишаване на линията на бедност от следващата година. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане, пише Pariteni.bg.  

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно.
 
В отговор на социалните и икономически предизвикателства, Министерство на труда и социалната политика предприе необходимите действия, като изравни националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността и социалното изключване, пише в мотивите към постановлението.

 
Проектът предлага определяне на линията на бедност за 2024 г. в размер на 526 лв., което е увеличение с 4,4% (22 лв.) спрямо размера ѝ в момента – 504 лева.

Това ще позволи финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето  да бъдат актуализирана съобразно възможностите на бюджета.

Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората.

Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

През 2021 г. е прието Постановление № 277 на Министерския съвет за изменение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. С последните промени се цели размерът на линията на бедност в България да се определя от изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”.

Използва се един показател за определяне на бедността – линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като едни и същи показатели и данни се използват в политиките по доходите, в сферата на социалното подпомагане, на социалното включване, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания и др.

Още Новини

Back to top button