Промяна
Икономика

НСИ с шокиращи данни за средната заплата

Няма професия с под 1000 лева средна заплата на месец. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които средната брутна месечна работна заплата за септември се увеличава за месец с 5.55% и достига 1 787 лева, пише money.bg.

На годишна база ръстът на средните месечни възнаграждения за страната е с 15.

81 на сто. Този ръст на заплатите обаче не може да навакса инфлацията, която през септември 2022 г. продължава да се ускорява – спрямо същия месец на миналата година и достига 18.7 процента.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 191 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 554 лева;  „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 533 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в:  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 069 лева;  „Други дейности“ – 1 184 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 286 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния – с 15.4 на сто.

Още Новини

Back to top button