Промяна
Политика

Тежък удар за БГ джендърите и партиите на Сорос от ВКС

Гражданската колегия на Върховният касационен съд прекрати възможностите транссексуалните хора в България да променят пола си по юридически път, съобщиха от ВКС.

Тълкувателно дело № 2/2020 г. завършва с решение: „Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.“

Така се слага край на досегашната практика на немалко съдебни състави да разрешават юридическа промяна на пола на транссексуални, както и край на колебанията в самия ВКС за предпоставките да се даде яснота на правната уредба – дали трябва да е извършена операция за смяна на пола, дали е достатъчно да е започнала хормонална терапия или др.

Тълкувателното решение на Върховния съд е от днес и е подкрепено от 28 гласа на съдии, а 21 са се подписали с особено мнение.

Съдиите в решението си се позовават на решение № 15/26.10.2021 г. по к. д. № 6/2021 г. Конституционният съд (КС) извърши задължително тълкуване на понятието „пол“ – според Основния закон то следва да се разбира само в биологичния му смисъл.

„Конституцията и цялото българско законодателство са изградени върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид, полът е детерминиран по рождение и се изгубва със смъртта, като „понятието „пол“ има смислово приложение и обуславя конституционния статус на физическите лица във връзка със социалните отношения и конкретно с институтите на брака, семейството и майчинството“.

Правото на Европейския съюз не налага различен извод по поставения за тълкуване въпрос.

В мотивите на ОСГК се цитира практика на Съда на Европейския съюз, като върховните съдии констатират, че в своите решения СЕС оставя правното уреждане на гражданското състояние и на брака в автономията на държавите членки.

Още Новини

Back to top button