Промяна
Икономика

Последни новини за ръста на безработицата у нас на годишна база

Коефициентът на безработица е 4.0%, или с

0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 година, пише Pariteni.bg.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 71.5%.  

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 74.6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 36.0 хил., или 3.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. 

Безработица 

Безработните лица през третото тримесечие на 2023 г. са 125.0 хил., от които  69.9 хил. (55.9%) са мъже и 55.1 хил. (44.1%) – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица се увеличава с 14.0 хил., или с 12.6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта и достига 4.0%, съответно 4.3% за мъжете и 3.8% за жените. 

От всички безработни лица 17.1% са с висше образование, 49.6% – със средно, и 33.3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.1% за висше образование, 3.6% за средно образование и 12.0% за основно и по-ниско образование. 

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 66.3 хил. лица, или 53.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.1%,  съответно 2.2% при мъжете и 2.1% при жените. 

От общия брой на безработните лица 17.7 хил., или 14.1%, търсят първа работа. 

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 8.3% (9.0% при мъжете и 7.4% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените.

Още Новини

Back to top button