Промяна
Икономика

КЕВР реши за цената на газа, ето какво се случва

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за декември в размер на 146,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

Цената, която „Булгаргаз“ предложи бе още по-висока цена – 146,83 лева за мегаватчас.

От КЕВР обаче след направен анализ и проверка на искането на дружеството за установили, че в предложената цена от „Булгаргаз“ цена неоснователно са включени разходи в размер на 2 454 017 лв. за доставка на количества на Виртуална търговска точка България.

Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират цената за декември 2022 г., обясниха от КЕВР.

Една от основните причини за поскъпването е високата цена на синьото гориво от газохранилището в Чирен. Газът в него бе нагнетяван през август и септември, когато цената в Европа и на всички борси беше твърде висок.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около една 27% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, пишат от Комисията. 

Необходимото количество за декември е осигурено и с доставка на тръбен газ, закупен на платформата на „Газов Хъб Балкан“, след проведен търг „тип аукцион“. Освен това „Булгаргаз“ е включил в ценовия микс и количества газ от добив от хранилището „Чирен“.

От КЕВР обясняват, че една от основните причини за увеличението, в сравнение с ноември, е високата цена на синьото гориво, съхранявано в газохранилището в Чирен.

През основния период за нагнетяване – август и септември, цените на международните газови борси са достигнали изключително високи нива и това е повишило цената на газа за „Чирен“.

„От друга страна, с настъпването на отоплителния сезон цената на синьото гориво нараства поради увеличеното потребление, най-вече от топлофикационните дружества. Допълнителен негативен фактор е и нарастването на борсовите индекси на международните пазари през последните дни на ноември”, посочват още от Комисията.

Още Новини

Back to top button