Промяна
Икономика

Голяма новина за бизнеса, отпада данък печалба за…

Данък печалба няма да плащат фирми, които правят инвестиции в общини с безработица с 25% по-висока от средната за страната. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха приети от Министерски съвет, пише Труд.

Такава схема за данъчно облекчение действаше и до края на 2021 г. Но с новия програмен период на парите от ЕС условията за ползване на данъчни облекчения са променени и е необходимо ново одобрение на схемата от Европейската комисия.

Новите текстове в закона предвиждат, че инвестицията трябва да бъде направена в срок от 3 години след получаване на необходимите документи от Българската агенция за инвестиции.

Освен това дейността, за която е ползвано данъчното облекчение, ще трябва да продължи да бъде извършвана поне три годни след ползването. Досега изискването беше дейността да продължи поне 5 години.

Министерският съвет прие и промени в Закона за ДДС и в законите за облагане на доходите на хората и за акцизите. Основно с промените ще изпълним директиви на ЕС. С промените фирмите няма за плащат ДДС, ако техен клиент не плати цялата или част от цената по сделка.

Още Новини

Back to top button